Lớp học cơ sở dữ liệu 4.0

Với mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, Hà Nội đã thực hiện hàng loạt ứng dụng công nghệ vào quản lý điều hành, cũng như cung cấp dịch vụ công ích cho nhân dân. Như trong năm 2017 vừa qua, Hà Nội đã bắt đầu xây dựng một số hệ thống điều hành thông minh. Theo đó cách làm hướng đến của kế hoạch này là giải quyết bài toán bằng giải pháp số hóa tài liệu chuyên nghiệp, góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng, phát triển thành phố thông minh.

Ước mơ về một thành phố thông minh ở Việt Nam với Big Data

Khi câu chuyện về Big Data còn tiếp tục phát triển, thì đồng nghĩa với việc cơ hội mà nó mang lại cho chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên thách thức cũng không nhỏ. Việc của chúng ta là ra sức học hỏi từ những thành quả cách mạng nổi bật trên thế giới để không bị lạc hậu, tụt lùi.

Tin liên quan