Tài liệu CSDL 4.0

1. Dữ liệu lớn

http://upfile.vn/jwGC7VXtFqBC/du-lieu-lon-big-data-converted-docx.html

2. Bài giảng CSDL 4.0

http://upfile.vn/TdGm7VXtFqBC/csdl-4-0-pptx.html

    Tin liên quan