Lớp học môi giới quản lý sàn giao dịch BĐS

Mục đích:
Đạt được giấy chứng nhận hoàn tất khóa học làm điều kiện để xét cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ bất động sản. UEF hỗ trợ học viên xét đổi chứng chỉ hành nghề, 

Biểu học phí (đã có ưu đãi đặc biệt nên không áp dụng phiếu giảm giá): 
- Môi giới bất động sản: 1,300,000 đồng
- Định giá bất động sản: 1,600,000 đồng
- Quản lý điều hành sàn giao dich bất động sản: 1,200,000 đồng


Tin liên quan