Khai giảng lớp thăng hạng giáo viên các cấp tháng 11/2018

THÔNG BÁO: LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DO TRƯỜNG ĐH SP HÀ NỘI ĐÀO TẠO VÀ CẤP CC
- Chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Mầm non ( Hạng I, II, III)
- Chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Tiểu học ( Hạng I, II, III)
- Chức danh nghề nghiệp cho giáo viên THCS ( Hạng I, II, III)
- Chức danh nghề nghiệp cho giáo viên THPT ( Hạng I, II, III)
- Chức danh nghề nghiệp cho giảng viên + giảng viên chính ( Hạng I, II, III)
THỜI GIAN ĐÀO TẠO: Tháng 11/2018
THỜI GIAN BỒI DƯỠNG: 240 tiết 
THỜI GIAN TỔ CHỨC: theo nhu cầu đk của học viên.
* Lịch thi: 11/11/ 2018 giành cho GV mầm non, tiểu học hạng 2, 3.
Hồ sơ bao gồm:
-Phiếu ĐK theo mẫu có dán ảnh
- Bằng Tốt nghiệp công chứng 
-CMTND hoặc giấy khai sinh 
Liên hệ: 0923494838

Tin liên quan