Tuyển sinh lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

  • Căn cứ thông tư số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục;
  • Căn cứ thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học. Thông tin tuyển sinh khóa bồi dưỡng này như sau:

Đối tượng tuyển sinh: Người tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có nguyện vọng trở thành giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.

Chương trình đào tạo: 20 tín chỉ.

Kinh phí đào tạo:

      - Đối với lớp từ 20-29 học viên: 3.500.000đ/1 người.

      - Đối với lớp từ 30-39 học viên: 2.400.000đ/1 người.

      - Đối với lớp từ 40 học viên trở lên: 2.000.000đ/1 người.

Địa điểm học tập: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thời gian học: Các buổi tối trong tuần, ngày thứ 7 và chủ nhật.

Hồ sơ gồm có:

            - Mẫu hồ sơ theo mẫu của trường ĐHSP Hà Nội

            - Hai ảnh 3x4 (Ghi đầy đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh)

            - Bản công chứng bằng đại học, bảng điểm, giấy khai sinh

Thu và nhận hồ sơ: Tại phòng 603 nhà Hiệu bộ trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0923494838

Tin liên quan