Thời gian là thứ quý hơn vàng và tiền hay sức khỏe

1. Không cân bằng được cuộc sống là chết
- Trước khi quyết định làm gì, hãy nghĩ đến thời gian để hoàn thành nó.
- Thời gian không thể mua được bằng tiền: giống như steve job nói trước khi chết.
- Binh pháp tôn tử có dạy:"Không đánh mà người chịu khuất - như trận đánh lẻ tiêu diệt kho lương của tấn, tôn vũ chỉ cần dùng mồi lửa thay đội quân"
- Có những người không khỏe nhưng có những trí tuệ siêu phàm: Như steve hawking.
- Có người không đánh, muốn yên cũng không được mà vẫn thắng các cao nhân nhà quốc, cao như tôn Bằng. Nuôi quân nghìn ngày chỉ để dùng 1 giờ.
2. Chơi game hoặc nghiện thứ gì đó là giết chết thời gian và cuộc sống.
- Có những người lãng phí rất nhiều thời gian vào những việc vô bổ như chơi game, rượu bia...mạng thì quá kém, chết cả lũ.
- Mỗi một trận tiêu tốn đến gần 1h đồng hồ. Vậy để mất 1 ngày không phải là 4-5 trận mà còn mất cả 4-5h mệt mỏi và ngủ bù nữa.

Tin liên quan