Tuyển sinh lớp thạc sỹ quản trị trường học

ăm 2018, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ (300 chỉ tiêu), 03 chuyên ngành tiến sĩ (30 chỉ tiêu). Cụ thể như sau:

>>> Xem chi tiết Công văn số 920/TB-ĐHGD ngày 22/06/2018 Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018

1. Các ngành tuyển sinh và thời gian thi tuyển sinh

Năm 2018, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ (300 chỉ tiêu), 03 chuyên ngành tiến sĩ (30 chỉ tiêu) như sau:

TT

Tên ngành / chuyên ngành

Mã số

I

Bậc Thạc sĩ

 

1

LL&PPDH bộ môn Toán

8140111

2

LL&PPDH bộ môn Vật lý

8140111

3

LL&PPDH bộ môn Hóa học

8140111

4

LL&PPDH bộ môn Sinh học

8140111

5

LL&PPDH bộ môn Ngữ văn

8140111

6

LL&PPDH bộ môn Lịch sử

8140111

7

Quản lý giáo dục

8140114

8

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

8140115

9

Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

Thí điểm

10

Quản trị trường học

Thí điểm

11

Tham vấn học đường

Thí điểm

II

Bậc Tiến sĩ

 

1

Quản lí giáo dục

9140114

2

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

9140115

3

Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

Thí điểm

   

Tin liên quan