Lịch thi tiếng anh b để thi công chức viên chức

LỊCH THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC ĐỂ HOÀN THIỆN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HOẶC HỒ SƠ ĐĂNG KÍ THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.

CHỐT DANH SÁCH HÀNG NGÀY

 Chứng chỉ Tiếng Anh B,C phôi Bộ GD 

+ 08h30 - 17h00 CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

Khi đi thi học viên mang theo 2 ảnh 4*6 và CMND photo. 

Lưu ý: Học viên mang theo cmt, hộ chiếu, hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

Trân trọng

HOTLINE: 0363450272

Tin liên quan